Kurs stanowi uzupełnienie cyklu warsztatowego "Szkoła Porozumienia" na platformie ClickMeeting. Umożliwi on uczestnikom możliwość korzystania z dodatkowych materiałów i konsultacji, wymiany doświadczeń oraz zamieszczania przykładów dobrej praktyki. Zamieszczone tu zadania służą również wypracowaniu rozwiązań i wzorów dokumentów do pracy w szkole w obszarze rozwiązywania konfliktów.

Kurs stanowi uzupełnienie cyklu warsztatowego pod tą samą nazwą na platformie ClickMeeting. Umożliwi on uczestnikom wymianę doświadczeń oraz możliwość korzystania z dodatkowych materiałów i konsultacji.

Aktywności w poszczególnych blokach tematycznych są ściśle związane z tematyką warsztatów online i służą poszerzeniu wiedzy i umiejętności oraz wymianie doświadczeń między uczestnikami. Kurs został skonstruowany w taki sposób, że każdy z trzech modułów stanowi kontynuację jednego z trzech dwudniowych webinariów.