Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli w ramach projektu „Edukacja bez barier dla dzieci niepełnosprawnych w miejskich przedszkolach w Katowicach”.